Get Adobe Flash player

Šv. Mišių tvarka


Sekmadieniais
8.00 val. šv. Mišios.Melsimės už gyvuosius ir mirusiuosius,
10.00 vai. Votyva. Melsimės už gyvuosius ir mirusiuosius
12.00 val. Suma. Melsimės už parapiją.(pirmąjį mėn. sekmadienį už geradarius, antrąjį mėn. sekmadienį už parapijos ir bažnyčios darbuotojus).

Pirmadieniais
šv. Mišios neaukojamos
Antradieniais
8.00 ir 18.00 val.
Trečiadieniais
8.00 ir 18.00 val.
Ketvirtadieniais
8.00 ir 18.00 val.
Penktadieniais
8.00 ir 18.00 val.
Šeštadieniais
10.00 ir 16.00 val.

Ligoninės koplyčioje šv. Mišios aukojamos kiekvieną ketvirtadienį 14.30 val.
(Ligoninės adresas: Budrio g. 5, Kėdainiai, šaliakraujo perpylimo laboratorijos II a. )

Gegužės menesį
18 val. vyksta gegužinės pamaldos. Prieš šv. Mišias 17.45 val.giedama Švč. M.Marijos litanija

Birželio mėnesį
18 val. vyksta birželinės pamaldos. Prieš šv. Mišias 17.45 val. giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija.

Spalio mėnuo -
rožinio mėnuo, Prieš šv. Mišias 17.45  val. bažnyčioje kalbamas rožinis.
 
 
Kėdainių šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus aptarnauja :
 
Apytalaukio parapiją, kurioje šv. Mišios aukojamos  kiekvieną sekmadienį 13.30 val.
 
Surviliškio parapiją, kurioje šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį 12.00 val.
 
Paberžės parapiją, kurioje šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį 10.30 val.

Šv. Mišių tvarka Kėdainių dekanato bažnyčiose

Kontaktai

 

Kėdainių šv. Juozapo bažnyčia:
Radvilų g. 10, Kėdainiai LT – 57258

 

Raštinė: Radvilų g. 10.

Raštinės darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais: 9.00 - 17.00 val.

Tel.: 8 – 347 – 60962

 

El. paštas: - dekanas, parapijos klebonas, kun.Norbertas Martinkus

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

Rūpimais Apytalaukio, Surviliškio bei Paberžės parapijų klausimais, prašome kreiptis į kleboną, kun. N.Martinkų tel. 8 601 64444 arba į parapijos raštinę tel. (347) 60962

loader

Straipsniai

Šv. Mišių tvarka Kėdainių dekanato bažnyčiose

ŠV. MIŠIŲ TVARKA KĖDAINIŲ DEKANATO BAŽNYČIOSE


Apytalaukio Šv. Petro ir Povilo b.
- sekmadieniais 13.30 val.

Dotnuvos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai b.
-- sekmadieniais 10 val, šeštadieniais 10 val. šiokiadieniais 17 val. pirmadieniais šv. Mišios neaukojamos

Gudžiūnų Švenčiausios Jėzaus Širdies
b.-- sekmadieniais 11 val.

Josvainių Visų Šventųjų b. - sekmadieniais 12 val., šeštadieniais 10 val. ir žiemos laiku 17 val., vasaros laiku 19 val., šiokiadieniais 9 val. išskyrus gegužines ir birželines pamaldas, kurios vykasta 19 val., spalio mėn. 17 val., pirmadieniais šv. Mišios neaukoajmos

Šaravų Švenčiausios Jėzaus širdies b. (II Josvainių parapijos b.) - kas antrą sekmadienį 9.30 val.

Kėdainių šv. Jurgio b. - sekmadieniais 10 val. ir 12 val., šeštadieniais 10 val. šiokiadieniais 18 val., pirmadieniais šv. Mišios neaukojamos

Kėdainių šv. Juozapo b
. - sekmadieniais 8 val., 10 val., 12 val., šeštadieniais 10 val. ir 16 val., šiokiadieniais 8 val., 18 val., ligoninės  koplyčioje ketvirtadieniais 15 val., pirmadieniais šv. Mišos neaukojamos

Krakių šv. apaštalo evangelisto Mato b. - sekmadieniais 12 val., šeštadieniais 10 val., šiokiadieniais - 18 val. Pirmadieniais šv. Mišios neaukojamos.

Labūnavos Dievo Apvaizdos b.
- sekmadieniais 10 val. ir 12 val., šeštadieniais 16 val., šiokiadieniais 16 val.

Lančiūnavos šv. Kazimiero b. - sekmadieniais 10.00 val. (2 - ą ir 4 - ą sekmadienį)

Paberžės Švč. Megelės Marijos Apsilankymo  b. - sekmadieniais 10.30 val.

Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo b. - sekmadieniais 10 val. ir 11 val., šeštadieniais 10 val. ir gegužės, birželio ir spalio mėn. 19 val., šiokiadieniais 8 val. išskyrus gegužės, birželio ir spalio mėn. - 19 val.

Pajieslio Švč. M. Marijos Liūdinčiųjų Guodėjos b. - sekmadieniais 9.30 val.

Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus b. - sekmadieniais 11 val.

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus b. - sekmadieniais 12 val.,

Šėtos Švenčiausios Trejybės b. - sekmadieniais 12 val., šeštadieniais 11 val., šiokiadieniais (gegužės, birželio ir spalio mėn). 18 val., trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 9 val.

Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus b. - sekmadieniais 12 val.

Šventybrasčio Kristaus atsimainymo b. - sekmadieniais 10 val. val. ( 1-ą ir 3-ą sekmadienį)


VISUOTINIUS ATLAIDUS ĮPRASTOMIS SĄLYGOMIS  GALIMA GAUTI VISOSE BAŽNYČIOSE PORCIUNKULĖS DIENĄ (08.02)
VĖLINIŲ DIENĄ (11.02) VISUOTINIUS ATLAIDUS UŽ MIRUSIUS ĮPRASTOMIS SĄLYGOMIS GALIMA GAUTI VISOSE BAŽNYČIOSE IR KOPLYČIOSE.